RO-BG MicroNanoTech
MIS-ETC Code 587

За проекта

Проектът "Румънско-Български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии" (RO-BG MicroNanoTech) ръководен от Националния институт за научно-изследователска и развойна дейност по микротехнологии IMT - Букурещ и изпълняван от консорциум от пет институции, се финансира от Европейската комисия по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния и България 2007-2013, от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) по Приоритетна ос: 3 - Икономическо и социално развитие; Ключова сфера на интервенция: 3.1 - 1. Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района и Индикативна операция: 3.1.4. - Подкрепа на сътрудничеството между университети, научно-изследователски институти и бизнеса в областта на научно-изследователската дейност и иновациите.

 


Цел

 


Главна цел

Основната цел на проекта е създаването и развитието на Румънско-Български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии, основан на сътрудничеството на университети, научно-изследователски институти и малки и средни предприятия от граничните зони на Румъния и България. Центърът ще има два офиса - в IMT - Букурещ и Русенския университет, и две информационни бюра - в Търговско-индустриалната и аграрна камари в Калараш и Гюргево.

 


Целеви групи

 


Европейска подкрепа

Проектът Румънско-Български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии е финансиран с 577,725.85 евро, отпуснати от Европейската комисия чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

 


 

Последниновини

2017-06-20 - 2017-09-11

2016-11-17 - 2016-11-18

2016-10-15 - 2016-10-17

2016-10-11 - 2016-10-14

2016-10-10 - 2016-10-12

CAS 2016

2016-08-11 - 2016-08-11

2016-07-25 - 2016-07-25

2016-07-11 - 2016-07-11

2016-05-10 - 2016-06-10

2016-05-10 - 2016-06-17

2016-05-01 - 2016-05-31

2015-11-26 - 2015-11-26

2015-10-30 - 2015-10-30

2015-10-14 - 2015-10-17

2015-10-12 - 2015-10-14

2015-09-25 - 2015-12-07

?????? ?? ???-??????????? ????????????? ?? ??????!

???????

2015-06-26 - 2015-06-26

2015-03-26 - 2015-03-26

2015-02-03 - 2015-02-03

2015-01-01 - 2015-01-01

2014-10-24 - 2014-10-24

2014-10-23 - 2014-10-23

2014-09-30 - 2014-09-30

2014-09-29 - 2014-09-29

2014-09-12 - 2014-09-12

Полезни връзки

 

       

Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.