RO-BG MicroNanoTech
MIS-ETC Code 587

предстоящи събития

 

 

Събития настоящите

 

 

Минали събития


Последниновини

2017-06-20 - 2017-09-11

2016-11-17 - 2016-11-18

2016-10-15 - 2016-10-17

2016-10-11 - 2016-10-14

2016-10-10 - 2016-10-12

CAS 2016

2016-08-11 - 2016-08-11

2016-07-25 - 2016-07-25

2016-07-11 - 2016-07-11

2016-05-10 - 2016-06-10

2016-05-10 - 2016-06-17

2016-05-01 - 2016-05-31

2015-11-26 - 2015-11-26

2015-10-30 - 2015-10-30

2015-10-14 - 2015-10-17

2015-10-12 - 2015-10-14

2015-09-25 - 2015-12-07

Търсят се най-отговорните изследователи на Европа!

уебсайт

2015-06-26 - 2015-06-26

2015-03-26 - 2015-03-26

2015-02-03 - 2015-02-03

2015-01-01 - 2015-01-01

2014-10-24 - 2014-10-24

2014-10-23 - 2014-10-23

2014-09-30 - 2014-09-30

2014-09-29 - 2014-09-29

2014-09-12 - 2014-09-12

Полезни връзки

 

       

Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.