RO-BG MicroNanoTech
MIS-ETC Code 587

Партньори:

Проектът "Румънско-Български обслужващ център за микросистеми и нанотехнологии", ръководен от Националния институт за научно-изследователска и развойна дейност по микротехнологии IMT - Букурещ и изпълняван от консорциум от пет институции, се финансира от Европейската комисия по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013, от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

 


Последниновини

2017-06-20 - 2017-09-11

2016-11-17 - 2016-11-18

2016-10-15 - 2016-10-17

2016-10-11 - 2016-10-14

2016-10-10 - 2016-10-12

CAS 2016

2016-08-11 - 2016-08-11

2016-07-25 - 2016-07-25

2016-07-11 - 2016-07-11

2016-05-10 - 2016-06-10

2016-05-10 - 2016-06-17

2016-05-01 - 2016-05-31

2015-11-26 - 2015-11-26

2015-10-30 - 2015-10-30

2015-10-14 - 2015-10-17

2015-10-12 - 2015-10-14

2015-09-25 - 2015-12-07

?????? ?? ???-??????????? ????????????? ?? ??????!

???????

2015-06-26 - 2015-06-26

2015-03-26 - 2015-03-26

2015-02-03 - 2015-02-03

2015-01-01 - 2015-01-01

2014-10-24 - 2014-10-24

2014-10-23 - 2014-10-23

2014-09-30 - 2014-09-30

2014-09-29 - 2014-09-29

2014-09-12 - 2014-09-12

Полезни връзки

 

       

Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.