RO-BG MicroNanoTech
MIS-ETC Code 587

Програмата Румъния-България

Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България е оперативна програма с европейско финансиране за Румъния и България през периода 2007-2013 г.

Програмата подкрепя развитието на избираемите гранични зони в Румъния и в България. Тя цели да създава "мост" между двете страни, с цел подпомагане на граничните райони в решаването на подобните въпроси за развитие чрез сътрудничество и откриване на съвместни решения. По този начин границата ще обединява зоните на двата бряга на Дунав, вместо да ги разделя.

Посредством програмата хората в граничните зони ще бъдат поощрявани да развиват нови производства, да осъществяват обмен на информация и да се възползват от подобряването на достъпа през границата. Те ще си сътрудничат за предотвратяване на наводненията, за съхраняване на природните ресурси и за насърчаване на туризма. По този начин граничните зони ще станат по-привлекателни за хората, които живеят и работят там, а също и за инвеститорите.

Предоставените по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 средства възлизат на 262 милиона евро. Програмата е финансирана посредством Европейския фонд за регионално развитие - структурен фонд, създаден за подкрепа на намаляването на разликите между регионите на ЕС.

ЕФРР подкрепя региони в ЕС, където брутният вътрешен продукт е под 75% от средния за ЕС. Приносът на ЕС представлява 83% от предоставения за програмата бюджет (217,8 милиона евро). Останалата част от 17% (44,2 милиона евро) представлява национален принос (от държавни бюджети и от собствени източници на партньорите, които участват в проекти). Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013 има специфични цели и редица очаквани резултати.

 


Цели на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2007-2013

Общата стратегическа цел на програмата е сближаването на хората, на общностите и на икономиките в граничната зона между Румъния и България с оглед участието в съвместното развитие на зоната за сътрудничество, като се използват нейните човешки, природни и на околната среда ресурси и предимства.

Румъния и България установиха следните съвместни цели за тази програма:

  1. Подобряване на достъпа до транспортната инфраструктура, за да се улесни движението на хора и стоки;
  2. Подобряване на наличността и разпространяването на информация относно съвместните възможности в рамките на граничната зона;
  3. Устойчивост на истинската стойност на природните ресурси в зоната чрез внимателна експлоатация и ефективно опазване на околната среда;
  4. Устойчиво икономическо развитие в граничната зона посредством съвместни инициативи за укрепване на сравнителните предимства и намаляване на недостатъците;
  5. Укрепване на социалното и културно сближаване посредством действия за сътрудничество между хората и общностите.

 


За повече информация натиснете тук.Последниновини

2017-06-20 - 2017-09-11

2016-11-17 - 2016-11-18

2016-10-15 - 2016-10-17

2016-10-11 - 2016-10-14

2016-10-10 - 2016-10-12

CAS 2016

2016-08-11 - 2016-08-11

2016-07-25 - 2016-07-25

2016-07-11 - 2016-07-11

2016-05-10 - 2016-06-10

2016-05-10 - 2016-06-17

2016-05-01 - 2016-05-31

2015-11-26 - 2015-11-26

2015-10-30 - 2015-10-30

2015-10-14 - 2015-10-17

2015-10-12 - 2015-10-14

2015-09-25 - 2015-12-07

?????? ?? ???-??????????? ????????????? ?? ??????!

???????

2015-06-26 - 2015-06-26

2015-03-26 - 2015-03-26

2015-02-03 - 2015-02-03

2015-01-01 - 2015-01-01

2014-10-24 - 2014-10-24

2014-10-23 - 2014-10-23

2014-09-30 - 2014-09-30

2014-09-29 - 2014-09-29

2014-09-12 - 2014-09-12

Полезни връзки

 

       

Инвестираме във вашето бъдеще!
Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния-България 2007-2013 е съфинансирана от Европейския Съюз чрез Европейския Фонд за Регионално Развитие.
Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз.
Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.